Твоите убеждения творят живота ти

Ти си творец на реалността!