Вселената те обича! Вселената копнее да те дарява постоянно с щастие, защото…